China Hotels Discount

 


China Hotels Top
Destinations
Beijing
Chengdu
Chongqing
Guangzhou
Guilin
Hangzhou
Kunming
Nanjing
Shanghai
Shenzhen
Suzhou
Wuhan
Wuxi
Xian

China Hotels Discount
In Hong Kong

Hotel NameCityWingValidity RateView HotelBook
Grand Hyatt HotelHong KongHarbour View Single/Twin$365View HotelBook
Grand Hyatt HotelHong KongHarbour View Triple$435View HotelBook
Grand Hyatt HotelHong KongHarbour View Single/Twin$313View HotelBook
Grand Hyatt HotelHong KongHarbour View Triple$373View HotelBook
Grand Hyatt HotelHong KongHarbour View Single/Twin$365View HotelBook
Grand Hyatt HotelHong KongHarbour View Triple$435View HotelBook
Grand Hyatt HotelHong KongHarbour View Single/Twin$267View HotelBook
Grand Hyatt HotelHong KongHarbour View Triple$328View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Single/Twin$280View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Triple$316View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Single/Twin$375View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Triple$409View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Single/Twin$436View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Triple$476View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Single/Twin$375View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Triple$409View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Single/Twin$436View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Triple$476View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Single/Twin$375View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongHarbour Triple$409View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongStandard Single/Twin$230View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongStandard Triple$266View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongStandard Single/Twin$323View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongStandard Triple$357View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongStandard Single/Twin$376View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongStandard Triple$416View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongStandard Single/Twin$323View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongStandard Triple$357View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongStandard Single/Twin$376View HotelBook
Island Shangri-La HotelHong KongStandard Triple$416View HotelBookCopyright © 2001-2002 , All Right Reserved.

Hotels Reservation Service in Asia
Hotels Reservation Service in Europe